UTBUD

 

Kakel - Vi kaklar om badrum och kök vid renoveringar samt nybyggnationer

Klinker - Vi lägger klinkers i badrum, men
även i hall, köksgolv m.m.

Murning - Vi murar fasader, skorstenar

och öppna spisar vid nybyggnationer, samt renoverar murningsobjekt, m.m.

Putsning - Vi putsar fasader, öppna spisar, murar, m.m.

Byggnationer - Vi utför mindre byggnationer och har ett brett samarbetsnät vid större byggnationer...

 

BEHÖRIGHETER  

 

Vi har alla behörigheter för våtutymmen!
Detta innebär att 
våra kunder kan känna

sig trygga i våra händer ...

 

 

Schöbel & Lundahl AB

 

VILKA ÄR VI?

 

Badrum/Kök
Jesper 070-279 67 76

 

Plattsättning/Golv
Michael 070-557 59 94

 

Byggnationer
Peter 070-777 34 55VVS

Gunnar 076-110 53 00

www.badrumsspecialisterna.se © 2011-2014 • e-post: info@badrumsspecialisterna.se